Schoolraad

Een schoolraad is verplicht in iedere school. Ze bestaat uit drie geledingen (oudergeleding, personeelsgeleding en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenalseen informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.
De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode. De oudergeleding wordt door deouderraad afgevaardigd, de personeelsgeleding door de personeelsleden van de lagere schoolen de kleuterschool en de leden van de lokale gemeenschap worden door de voornoemdegeledingen gecoöpteerd.De directeuren van zowel kleuterschool als lagere school hebben een adviserende rol.
 • Voorzitter : Lambaerts Griet
 • Secretaris : Op De Beeck Valerie
 • Personeel : Lambaerts Griet (vervanger Anita Verelst)
                       Op De Beeck Valerie (vervanger Hilde Melis)
 • Ouders : Cools Charlotte
                  Vandermaesen Wim
 • Lokale gemeenschap : Laeremans Paul
                                            Van Loo Hilde

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.