Mededeling

Beste ouders,

  1. Info van de school wordt zoveel mogelijk meegedeeld via onze website: sintjanschool.be, dit om de papierberg te verminderen.

Invulbriefjes worden op de website geplaatst, maar worden meestal nog meegegeven met de gezinsoudsten.

Om mails te ontvangen van de klas van uw kind, dient elk schooljaar de klas weer aangepast te worden. Daarom is het belangrijk dat u als abonnee geregistreerd bent voor de juiste klas(sen).

Mogen wij u daarom vragen om de klas(sen) na te kijken en deze aan te passen indien nodig.  Vergeet ook niet om ‘nieuws uit de school’ aan te vinken bij uw keuze, zodanig dat u alle info krijgt van de school.

Ga naar de schoolwebsite: www.sintjanschool.be

Klik op “ouders”

Typ het wachtwoord in “ouders” (er verschijnen bolletjes) en klik op “verzenden”

U ziet nu het formulier “ouders”; vul dit volledig in.

  • naam en voornaam van uw kind of meerdere kinderen
  • uw naam en voornaam
  • de juiste klas(sen) aanduiden – duid ook “nieuws uit de school” aan
  • je e-mailadres
  • klik op “abonneren”

Indien u problemen hebt met de registratie, neem dan contact op met de school.

 

  1. De schoolbrochure 2017-2018 met schoolreglement kan u lezen op de website. Elke leerling kreeg deze week bijlage 4 mee naar huis om in te vullen en te handtekenen. Gelieve het bewijs voor ontvangst en akkoord zo spoedig mogelijk terug mee te geven met uw kind(eren).

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Het schoolteam

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.