Info Kinderacademie

Beste ouders,

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de ouderraad ook dit schooljaar weer de befaamde Kinderacademie. Deze zal doorgaan op vrijdag 2 februari 2018 omstreeks 19.00u in de Parochiezaal in Wiekevorst.

Als uw kind(eren) graag meedoen met deze editie, dan zouden we u willen vragen om een e-mail te sturen naar ouderraad.wiekevorst@gmail.com waarin de volgende gegevens vermeld worden:

 • wie treedt op als ‘verantwoordelijke ouder’ m.a.w. onze contactpersoon,
 • telefoonnummer en email-adres van deze verantwoordelijke ouder,
 • alle deelnemende leerlingen: naam en klas,
 • het liedje: uitvoerder en titel.

We zouden u willen vragen het liedje in mp3 of mp4 formaat met deze email mee door te sturen.

U zal na inschrijving een bevestigingsmail krijgen, indien u deze niet ontvangen hebt na 7 dagen, gelieve ons dan te contacteren.

Als je niet beschikt over e-mail, dan willen u vragen om deze informatie te noteren en aan één van de volgende personen te bezorgen:

 • David Daneels, Wiekevorstsesteenweg 49, Heist-op-den-Berg, 0497/80.17.81 – 014/51.37.81
 • Marijke Vandoninck, Morkhovenseweg 33a, Wiekevorst, 0496/08.34.90
 • Tim Van Den Bergh, Wiekevorstseweg 22, Morkhoven, 0478/88.64.74
 • Dominik Van Vossel, Wiekevorst-dorp 30-F, Wiekevorst, 0477/30.73.63

Bij deze mensen kan je ook terecht voor meer informatie of eventuele vragen.

Wel zouden we jullie willen vragen om onderstaand reglement te respecteren.

Reglement:

 • inschrijven is mogelijk tot en met maandag 18 december 2017,
 • elke leerling mag met maximum drie nummertjes mee doen,
 • aanpassingen (deelnemers, annulaties, …) steeds zo snel mogelijk doorgeven, ten laatste 14 dagen voor de kinderacademie,
 • al het materiaal dat je zou nodig hebben, moet je zelf klaar zetten,
 • dit materiaal dien je ook na de kinderacademie zelf terug mee naar huis te nemen,
 • de kinderen vallen voor, tijdens en na de repetities in de parochiezaal en de kinderacademie onder de verantwoordelijkheid van de ouders,
 • voor de repetities in de parochiezaal dienen de ouders zelf voor een cd-speler te zorgen,
 • wat betreft de repetities in de parochiezaal zal later meer informatie volgen.

Natuurlijk, als uw kinderen niet zouden meedoen met een act, dan bent u nog steeds van harte welkom om de klasgenootjes van uw kind(eren) te komen bewonderen.

Vriendelijke groeten,

De ouderraad

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.