Alles met de bal – 4de lj.

Beste ouders,

Op dinsdagnamiddag 20 maart 2018 neemt uw zoon/dochter deel aan “Alles met de bal”, een organisatie van de Stichting Vlaamse Schoolsport in Vrijetijdscentrum De Mixx in Herselt.

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) is de overkoepelende structuur en netoverschrijdende instantie voor “sport op school”.  SVS stimuleert sportbeoefening bij alle leerlingen, ongeacht hun bekwaamheid.  SVS organiseert sportontmoetingen op woensdagnamiddag en ontwikkelt bewegingsprojecten die plaatsvinden op lesdagen.

“Alles met de bal” is bestemd voor kinderen 4de leerjaar.

“Alles met de bal” is een bewegingslandschap rond de magische wereld van de BAL.  Het tracht de kinderen te boeien met een waaier van spelletjes, estafetten en ploegspelen met verschillende ballen, van knikker tot basketbal.  Elk spel wordt begeleid door een juf (of andere medebegeleiders).

De leerlingen van het 4de blijven ’s middags eten in de school, want wij vertrekken om 12.15 uur.

De kinderen komen bij voorkeur in sportieve kledij naar school.  De leerlingen brengen sportschoenen mee die ze ter plaatse kunnen aandoen.

Deelnemen aan deze activiteit kost € 3,00.  Dit bedrag komt op de leerlingenrekening van maart.

Sportieve groetjes,

juf Karin, juf Shana en juf Sofie

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.